ติดต่อเรา/CONTACT US

Fit map

สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย

Future Innovative Thailand Institute

465/1 – 467, 6th Floor, T Building,
Sri Ayutthaya Road, Tung Phyathai,
Bangkok 10400

Tel: 02-354-3578

Fax: 02-354-3577

Email info@fit.or.th